Algemene Voorwaarden

Bekijk ook

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag waar je het antwoord niet terug kan vinden op onze website? Dan helpen wij je graag verder met het vinden van het antwoord.

Általános feltételek RCG Carp Gear BV

1. Cikk - Az általános feltételek alkalmazása

1. Ezek az általános szerződési feltételek két külön címből állnak. Az ügyfél, fogyasztó vagy üzleti ügyfél kapacitásától függően az I. cím, illetve a II. cím alkalmazandó. Ezért ezeket a címeket egymástól szigorúan elkülönítve kell alkalmazni.

2. A szerződéses jogviszonyra az I. címet (2–19. cikk) kell alkalmazni, a pontban leírtak szerint
Művészet. 4 RCG Carp Gear BV fogyasztókkal.

3. A II. cím (20–32. cikk) vonatkozik a szerződéses jogviszonyra a leírtak szerint
a művészetben. 21 RCG Carp Gear BV üzleti ügyfelekkel.

4. Kifejezetten az Evion lítium-ion akkumulátorokra és tartozékokra további feltételek vonatkoznak
a mellékelt kézikönyv tartalmazza. Ezek a jelen feltételek I. és II. címére vonatkoznak.

I. cím - Vállalkozás a fogyasztóhoz

2. Cikk - Fogalommeghatározások

A következő meghatározások vonatkoznak ezekre a feltételekre:

1. További megállapodás: megállapodás, amelynek értelmében a fogyasztó digitális termékeket vásárol
távollévők között kötött szerződés keretében szerez be tartalmat és/vagy szolgáltatásokat, és ezeket a tárgyakat, digitális tartalmat és/vagy szolgáltatásokat a vállalkozó vagy harmadik személy biztosítja a harmadik fél és a vállalkozó közötti megállapodás alapján;

2. Reflexiós idő: az az időtartam, amelyen belül a fogyasztó igénybe veheti a sajátját
elállási jog;

3. Fogyasztó: az a természetes személy, aki nem azzal kapcsolatos célból jár el
kereskedelme, üzlete, mestersége vagy foglalkozása;

4. Nap: naptári nap;

5. Digitális tartalom: digitális formában előállított és szállított adatok;

6. Időtartam megállapodás: olyan megállapodás, amely kiterjed az áruk rendszeres szállítására,
szolgáltatások és/vagy digitális tartalom egy bizonyos ideig;

7. Tartós adathordozó: minden olyan forrást – beleértve az e-mailt is –, amely a
lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozó számára, hogy a személyesen neki címzett információkat olyan módon tárolja, amely lehetővé teszi a későbbi betekintést vagy felhasználást az információ céljának megfelelő időtartamban, és lehetővé teszi a tárolt információk változatlan reprodukálását;

8. Elállási jog: a fogyasztó elállási lehetősége a
a távollevők közötti szerződés;

9. Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki termékeket, digitális tartalmat (hozzáférést) szállít
és/vagy távoli szolgáltatásokat kínál a fogyasztóknak;

10. Távszerződés: olyan megállapodás, amely a vállalkozó és a fogyasztó között a termékek, digitális tartalom és/vagy szolgáltatások távértékesítésének szervezett rendszere keretében jön létre, és amely során egy vagy több távközlési technikát kizárólagos vagy közösen alkalmaznak;

11. Elállási űrlap minta: jelen feltételek I. függelékében szerepel
Európai minta elállási űrlap. Az I. mellékletet nem kell elérhetővé tenni, ha a fogyasztónak a megrendelésével kapcsolatban nincs elállási joga;

12. Távoli kommunikációs technológia: megállapodás megkötésére használható eszköz, anélkül, hogy a fogyasztónak és a vállalkozónak egy időben egy helyiségben kellene találkoznia.

3. cikk – A vállalkozó személyazonossága

RCG Carp Gear BV

Cég címe: Bremere 43, 4724 HD Wouw;

Látogatási cím: Hazeldonk 6252-6254, 4836 LG Breda;

Telefonszám: +31680070268

E-mail: info@rcgcarpgear.com

Iparkamara száma: 71201033

HÉA-azonosítószám: NL858620194B01

4. Cikk - Alkalmazhatóság

1. Jelen általános szerződési feltételek érvényesek a vállalkozó minden ajánlatára
a vállalkozó és a fogyasztó között létrejött távollevők közötti szerződés.

2. A távollevők közötti szerződés megkötése előtt jelen általános szerződési feltételek szövege
a fogyasztó rendelkezésére bocsátott feltételeket. Ha ez ésszerűen nem lehetséges, a vállalkozó a távollevők között szerződés megkötése előtt jelzi, hogy az általános szerződési feltételek a vállalkozónál hogyan tekinthetők meg, és azokat a fogyasztó kérésére a lehető legrövidebb időn belül ingyenesen kiküldik. .

3. Ha a távollévők között kötött szerződés elektronikus úton jön létre, az előző bekezdéstől eltérően és a távollevők között szerződés megkötését megelőzően, jelen általános szerződési feltételek szövege elektronikus úton is a fogyasztó rendelkezésére bocsátható oly módon, hogy az a fogyasztó eltárolható legyen. egyszerű módon egy tartós adathordozón. Ha ez ésszerűen nem lehetséges, a távollevők között szerződés megkötése előtt feltüntetésre kerül, hogy az általános szerződési feltételek hol tekinthetők meg elektronikusan, és hogy azokat a fogyasztó kérésére elektronikusan vagy egyéb módon ingyenesen megküldik.

4. Abban az esetben, ha a jelen általános szerződési feltételeken túlmenően konkrét termék ill
szolgáltatási feltételek érvényesek, a második és harmadik bekezdés értelemszerűen alkalmazandó, és a fogyasztó egymásnak ellentmondó feltételek esetén mindig a számára legkedvezőbb rendelkezésre hivatkozhat.

5. cikk - Az ajánlat

1. Ha egy ajánlat korlátozott ideig érvényes, vagy feltételekhez kötődik,
ez az ajánlatban kifejezetten szerepel.

2. Az ajánlat a kínált termékek teljes és pontos leírását tartalmazza,
digitális tartalom és/vagy szolgáltatások. A leírás kellően részletes ahhoz, hogy a fogyasztó megfelelően értékelhesse az ajánlatot. Ha a vállalkozó képeket használ, akkor ezek a kínált termékek, szolgáltatások és/vagy digitális tartalom valódi reprezentációi. Az ajánlatban szereplő nyilvánvaló hibák vagy nyilvánvaló hibák a vállalkozóra nem kötelezőek.

3. Minden ajánlat olyan információt tartalmaz, hogy a fogyasztó számára egyértelmű legyen, milyen jogokat ill
az ajánlat elfogadásával járó kötelezettségek.

6. cikk - A megállapodás

(1) A (4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a megállapodás akkor jön létre
az ajánlat fogyasztó általi elfogadásáról és a kapcsolódó feltételek betartásáról.

2. Ha a fogyasztó az ajánlatot elektronikus úton elfogadta, a fogyasztó visszaigazolja
vállalkozó késedelem nélkül elektronikusan az ajánlat elfogadásának kézhezvételét. Mindaddig, amíg az elfogadás átvételét a vállalkozó nem igazolta vissza, a fogyasztó felbonthatja a megállapodást.

3. Ha a szerződést elektronikus úton kötik meg, a vállalkozó megfelelő
technikai és szervezési intézkedések az elektronikus adattovábbítás és a biztonságos webes környezet biztosítása érdekében. Ha a fogyasztó elektronikusan tud fizetni, a vállalkozó köteles betartani a megfelelő biztonsági intézkedéseket.

4. A vállalkozó jogszabályi keretek között tájékozódhat arról, hogy a fogyasztó eleget tud-e tenni fizetési kötelezettségének, valamint mindazokról a tényekről és tényezőkről, amelyek a távollevők között kötött szerződés felelősségteljes megkötése szempontjából fontosak. Ha e vizsgálat alapján a vállalkozónak alapos oka van arra, hogy ne kösse meg a megállapodást, jogosult a megbízást, kérelmet indokolással megtagadni, illetve a megvalósításhoz különleges feltételeket kötni.

5. Legkésőbb a termék, szolgáltatás vagy digitális tartalom átadásakor a vállalkozó megteszi
a fogyasztó az alábbi információkat írásban vagy oly módon, hogy azokat tartós adathordozón a fogyasztó hozzáférhető módon tárolja:

a) a vállalkozó telephelyének lakcíme, ahol a fogyasztó tartózkodik
panaszt lehet benyújtani;

b. milyen feltételek mellett és milyen módon a fogyasztó a
élhet az elállási joggal, vagy az elállási jog kizárására vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot tehet;

c. a garanciákra és a meglévő vevőszolgálatra vonatkozó információk;

d. a termék, szolgáltatás vagy digitális tartalom összes adóját tartalmazó ára;
adott esetben a szállítás költségeit; valamint a távollévők között kötött szerződés fizetésének, szállításának vagy teljesítésének módja;

e. a szerződés felmondásának követelményei, ha a megállapodásnak van időtartama
egy évnél hosszabb vagy határozatlan idejű;

f. ha a fogyasztónak elállási joga van, akkor az elállási nyilatkozat mintáját.

6. Drága ügylet esetén az előző bekezdésben foglalt rendelkezés csak a
első szállítás.

7. Cikk - Elállási jog

Termékek esetében:

1. A fogyasztó megállapodást köthet a termék megvásárlásával kapcsolatban
legalább 14 napos gondolkodási idő alatt, indoklás nélkül. A vállalkozó megkérdezheti a fogyasztótól az elállás okát, de nem kötelezheti az indok(ok) megjelölésére.

(2) Az (1) bekezdésben említett gondolkodási idő az azt követő napon kezdődik, hogy a fogyasztó vagy a fogyasztó által előzetesen megjelölt harmadik személy, aki nem a fuvarozó, a terméket átvette, vagy:

a) ha a fogyasztó több terméket ugyanabban a sorrendben rendelt: a nap
amelyen a fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik személy az utolsó terméket átvette. A vállalkozó – feltéve, hogy erről a fogyasztót a megrendelés előtt egyértelműen tájékoztatta – több, eltérő szállítási határidővel rendelkező termék megrendelését is visszautasíthatja.

b. ha egy termék szállítása több szállítmányból vagy részből áll: a
nap, amelyen a fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik fél átvette az utolsó szállítmányt vagy az utolsó részt;

c. alatti rendszeres termékszállításra vonatkozó megállapodások esetén a
meghatározott időszak: az a nap, amelyen a fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik személy az első terméket átvette.

Azon szolgáltatások és digitális tartalmak esetében, amelyeket nem kézzelfogható adathordozón szolgáltatnak:

a) A fogyasztó szolgáltatási szerződést és szállítási szerződést köthet
legalább 14 napja indoklás nélkül anyaghordozón át nem szállított digitális tartalom. A vállalkozó megkérdezheti a fogyasztótól az elállás okát, de nem kötelezheti az indok(ok) megjelölésére.

b. A (3) bekezdésben említett gondolkodási időszak a zárást követő napon kezdődik
megegyezés.

Nem tárgyi adathordozón szállított termékek, szolgáltatások és digitális tartalom meghosszabbítása, ha Ön nem tájékoztat az elállási jogról:

a) Ha a vállalkozó a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a jogszabályban előírt információkat a
elállási joga van, vagy nem nyújtotta be az elállási formanyomtatvány mintáját, a gondolkodási időszak tizenkét hónappal az e cikk előző bekezdései szerint meghatározott eredeti gondolkodási időszak végét követően jár le.

b. Ha a vállalkozó az előző bekezdésben említett tájékoztatást megadja a
Amennyiben a fogyasztó az eredeti megfontolási időszak kezdő időpontjától számított tizenkét hónapon belül biztosította, a megfontolási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó megkapta a tájékoztatást.

8. cikk - A fogyasztó kötelezettségei a felmondási időszakban

1. A gondolkodási idő alatt a fogyasztó a terméket és a csomagolást körültekintően kezeli.
A terméket csak a termék jellegének, jellemzőinek és működésének meghatározásához szükséges mértékben fogja kicsomagolni vagy felhasználni. Az alapelv itt az, hogy a fogyasztó csak úgy kezelheti és vizsgálhatja meg a terméket, ahogyan azt az üzletben megengedné.

2. A fogyasztó csak a termék értékcsökkenéséért felelős
a termék olyan kezelésének eredménye, amely meghaladja az (1) bekezdésben megengedett mértéket.

3. A fogyasztót nem terheli felelősség a termék értékcsökkenéséért, ha a
a vállalkozó a szerződés megkötése előtt vagy a szerződés megkötésekor nem adott át neki minden, az elállási joggal kapcsolatos, jogszabályban előírt tájékoztatást.

9. cikk - Az elállás jogának a fogyasztó általi gyakorlása és annak költségei

1. Ha a fogyasztó él elállási jogával, ezt a következő napon belül köteles bejelenteni
gondolkodási időt a minta elállási nyilatkozatával vagy más egyértelmű módon a vállalkozónak.

2. A lehető legrövidebb időn belül, de az (1) bekezdésben foglaltakat követő naptól számított 14 napon belül.
értesítést követően a fogyasztó a terméket visszaküldi vagy a vállalkozó (meghatalmazott képviselőjének) átadja. Erre nincs szükség, ha a vállalkozó felajánlotta, hogy maga veszi át a terméket. A fogyasztó minden esetben betartotta a visszaküldési határidőt, ha a terméket a gondolkodási idő lejárta előtt visszaküldi.

3. A fogyasztó a terméket az összes mellékelt tartozékkal együtt visszaküldi, ha az indokolt
lehetőleg eredeti állapotban és csomagolásban, valamint a vállalkozó ésszerű és egyértelmű utasításai szerint.

4. Az elállási jog helyes és kellő időben történő gyakorlásának kockázata és bizonyítási terhe az elállási jogot illeti
a fogyasztó.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

6. A fogyasztót nem terheli semmilyen költség a teljes vagy részleges kiszállításért
tárgyi adathordozóra szállított digitális tartalom, ha: a) nem járult hozzá kifejezetten a szerződés teljesítésének megkezdéséhez a szállítást megelőző megfontolási időszak lejárta előtt; b. hozzájárulásának megadásakor nem ismerte el elállási jogának elvesztését; vagy c. a vállalkozó nem erősítette meg a fogyasztó ezen állítását.

7. Ha a fogyasztó él elállási jogával, minden további
törvény erejénél fogva megszűnt szerződések.

10. cikk - A vállalkozó kötelezettségei kilépés esetén

1. Ha a vállalkozó elektronikus úton jelenti be a fogyasztó elállását
lehetővé teszi, az értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolást küld az átvételről.

2. A vállalkozó minden kifizetést visszatérít a fogyasztótól, beleértve az esetleges fizetéseket is
A visszaküldött termék után a vállalkozó által felszámított szállítási költséget, haladéktalanul, de legkésőbb azt a napot követő 14 napon belül, amelyen a fogyasztó az elállási nyilatkozatáról értesítette. Hacsak a vállalkozó nem ajánlja fel a termék átvételét, a visszafizetéssel várhat a termék átvételéig, vagy amíg a fogyasztó igazolja, hogy a terméket visszaküldte, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

3. A vállalkozó ugyanazt a fizetési módot használja a visszatérítéshez, mint a fogyasztó
kivéve, ha a fogyasztó beleegyezik egy másik módszerbe. A visszatérítés a fogyasztó számára ingyenes.

4. Ha a fogyasztó drágább szállítási módot választott, mint a
legolcsóbb normál szállítás, a vállalkozónak nem kell megtérítenie a drágább módszer többletköltségét.

11. Cikk - Az elállási jog kizárása

A vállalkozó kizárhatja a következő termékeket és szolgáltatásokat az elállási jogból, de csak akkor, ha a vállalkozó ezt egyértelműen megemlítette az ajánlatban, legalább a megállapodás megkötéséhez szükséges időben:

1. Termékek vagy szolgáltatások, amelyek ára pénzügyi ingadozásoknak van kitéve
piac, amelyre a vállalkozónak nincs befolyása, és amely az elállási időn belül előfordulhat;

2. Nyilvános árverés során kötött megállapodások. Nyilvános árverés keretében
olyan értékesítési módot jelent, amelynek során a vállalkozó termékeket, digitális tartalmat és/vagy szolgáltatásokat kínál az aukción személyesen jelen lévő, vagy az aukcióvezető irányításával lehetőséget kapó fogyasztónak, és amennyiben a nyertes ajánlattevő köteles megvásárolni a termékeket, digitális tartalmat és/vagy szolgáltatásokat;

3. Szolgáltatási szerződések, a szolgáltatás teljes teljesítése után, de csak akkor, ha:

a) a végrehajtás a szolgáltató kifejezett előzetes hozzájárulásával kezdődött meg
fogyasztó; és

b. a fogyasztó kijelentette, hogy elveszíti elállási jogát, amint a
a vállalkozó a megállapodást maradéktalanul teljesítette;

4. A holland polgári törvénykönyv 7:500. cikkében és a személyszállítási megállapodásokban említett szervezett utazások;

5. A szállás biztosítására vonatkozó szolgáltatási szerződések, mint a
a megállapodás meghatározott időpontra vagy végrehajtási időszakra vonatkozik, és nem lakáscélú, áruszállítás, autóbérlés és vendéglátás;

6. Szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos megállapodások, ha a megállapodás tartalmaz bizonyos
megadják a végrehajtás dátumát vagy időtartamát;

7. Fogyasztói előírások szerint gyártott termékek, amelyek nem előre gyártottak
és amelyeket a fogyasztó egyéni választása vagy döntése alapján gyártanak, vagy amelyeket egyértelműen egy meghatározott személynek szánnak;

8. Gyorsan romló vagy korlátozott eltarthatóságú termékek;

9. Egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem megfelelő zárt termékek
vissza kell küldeni, és amelyeknek a pecsétet a szállítást követően feltörték;

10. Olyan termékek, amelyek természetüknél fogva a kiszállítást követően visszavonhatatlanul összekeverednek más termékekkel;

11. Alkoholos italok, amelyek áráról a szerződéskötéskor megállapodtunk
megállapodás, de átadása csak 30 nap elteltével történhet, és amelynek tényleges értéke a piac olyan ingadozásaitól függ, amelyre a vállalkozónak nincs befolyása;

12. Lezárt hang-, videofelvételek és számítógépes szoftverek, melyek lezárását követően
a szállítás megszakadt;

13. Újságok, folyóiratok vagy folyóiratok, kivéve ezek előfizetését;

14. Digitális tartalom nem tárgyi adathordozón történő szolgáltatása, de csak akkor, ha:

a) a végrehajtás a szolgáltató kifejezett előzetes hozzájárulásával kezdődött meg
fogyasztó; és

b. a fogyasztó kijelentette, hogy elveszíti elállási jogát.

12. cikk - Az ár

1. Az ajánlatban feltüntetett érvényességi idő alatt az árak a
A kínált termékek és/vagy szolgáltatások nem emelkednek, kivéve az áfakulcsok változásából eredő árváltozásokat.

2. Az előző bekezdéstől eltérően a vállalkozó változó áron kínálhat olyan termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyek árai ki vannak téve a pénzpiaci ingadozásoknak, és amelyekre a vállalkozónak nincs befolyása. Ez az ingadozásoktól való függés és az a tény, hogy a feltüntetett árak irányárak, az ajánlatban szerepel.

3. A szerződés megkötését követő 3 hónapon belüli áremelés csak
megengedett, ha törvényi előírások vagy rendelkezések eredménye.

4. A szerződéskötést követő 3 hónapos áremelés csak
megengedett, ha a vállalkozó ezt kikötötte, és: a) ezek törvényi előírások vagy rendelkezések eredménye; vagy b. a fogyasztó jogosult a szerződéstől az áremelés hatálybalépésének napjától kezdődő hatállyal elállni.

5. A termék- vagy szolgáltatásajánlatban feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.

13. Cikk - A megállapodás teljesítése és kiegészítő garancia

1. A vállalkozó szavatolja, hogy a termékek és/vagy szolgáltatások megfelelnek a
szerződés, az ajánlatban szereplő specifikációk, a megbízhatóság és/vagy használhatóság ésszerű követelményei, valamint a szerződés megkötésének napján hatályos jogszabályi és/vagy kormányrendelet. Megállapodás esetén a vállalkozó szavatolja, hogy a termék a szokásostól eltérő használatra is alkalmas.

2. A vállalkozó, beszállítója, gyártója vagy importőre által vállalt extra garancia
soha nem korlátozza azokat a törvényes jogokat és követeléseket, amelyeket a fogyasztó a vállalkozóval szemben a megállapodás alapján érvényesíthet, ha a vállalkozó a megállapodás egy részét nem teljesítette.

3. Extra garancia alatt a vállalkozó minden kötelezettségét, az övét értjük
szállító, importőr vagy gyártó, amelyben a fogyasztónak bizonyos jogokat vagy követeléseket biztosít, amelyek túlmutatnak azon, amit törvényileg köteles megtenni abban az esetben, ha nem teljesíti a megállapodás egy részét.

4. Ha a Vállalkozó értékelése után úgy tűnik, hogy a kérdéses cikk nem felel meg a
bekezdésben leírtak szerint kiadott jótállást, a Vállalkozó ésszerű határidőn belül megfelelő megoldást kínál. A Vállalkozó választhat, hogy megoldásként kijavítja, kicseréli vagy megtéríti a tételt.

5. Termék cseréje esetén a Fogyasztó köteles a cserélni kívánt terméket átadni.
visszaadni a Vállalkozónak, és annak tulajdonjogát a Vállalkozóra átruházni.

6. A jótállás nem érvényes, ha a meghibásodást helytelen vagy nem rendeltetésszerű használat okozta, vagy ha a Fogyasztó vagy harmadik személy megváltoztatta (vagy megkísérelte) a terméken, vagy ha a terméket a vásárlás céljára használták. amely nem volt szándékos. célja.

7. A korábbi jótállási rendelkezések sérelme nélkül a Vállalkozó nem vállal felelősséget, ha a
hiánya szándékosságból, súlyos gondatlanságból, vétkes cselekményből, helytelen használatból vagy a Fogyasztó nem rendeltetésszerű használatából ered.

14. Cikk - Szállítás és végrehajtás

1. A vállalkozó a lehető legnagyobb gondossággal jár el az átvételkor
valamint a termékrendelések teljesítésében és a szolgáltatási igények elbírálásában.

2. A szállítás helye az a cím, amelyet a fogyasztó a vállalkozóval közölt
létre.

3. A jelen általános szerződési feltételek 4. cikkében foglaltak megfelelő betartásával
kimondta, hogy a vállalkozó az átvett megrendeléseket haladéktalanul, de legkésőbb legkésőbb elfogadja
30 napon belül, kivéve ha eltérő szállítási periódust állapodtak meg. Ha a kézbesítés késik, vagy ha a megrendelés nem vagy csak részben teljesíthető, a fogyasztót erről legkésőbb a megrendelés benyújtását követő 30 napon belül értesítik. Ebben az esetben a fogyasztónak joga van költségek nélkül felmondani a szerződést, és bármilyen kártérítésre jogosult.

4. Az előző bekezdés szerinti feloszlatást követően a vállalkozó azt az összeget fizeti, amelyet a fogyasztó
haladéktalanul vissza kell fizetnie.

5. A termékek sérülésének és/vagy elvesztésének kockázata a vállalkozót terheli, amíg a
Kifejezetten eltérő megállapodás hiányában a fogyasztónak vagy a vállalkozónak előre megjelölt képviselőjének történő átadás időpontja.

15. cikk - Időtartamú ügyletek: időtartam, visszavonás és meghosszabbítás

megszűnése:

(1) A fogyasztó határozatlan időre kötött, ig terjedő megállapodást köthet
a termékek (beleértve a villamos energiát is) vagy szolgáltatás rendszeres szállítását, mindenkor lemondhat a megállapodás szerinti elállási szabályok megfelelő betartásával és legfeljebb egy hónapos felmondási idővel.

2. A fogyasztó olyan megállapodást köthet, amelyet határozott időre kötöttek, és amely a
a termékek (beleértve a villamos energiát is) vagy szolgáltatás rendszeres szállítását, a rögzített futamidő lejártával mindenkor megszűnik, a megállapodás szerinti elállási szabályok megfelelő betartásával és legfeljebb egy hónapos felmondási idővel.

3. A fogyasztó az előző bekezdésekben említett szerződéseket kötheti:

a) bármikor lemondható, és nem korlátozódik egy adott időpontban történő lemondásra
vagy egy meghatározott időszakon belül;

b. legalább lemondjanak ugyanúgy, ahogyan ők kötötték;

c. mindig ugyanazzal a felmondási idővel mond le, mint amennyit a vállalkozó saját magának
kikötött.

kiterjesztés:

4. Határozott időre kötött megállapodás, amely a kiegyenlítettekre terjed ki
a termékek (beleértve a villamos energiát is) vagy szolgáltatások szállítása hallgatólagosan nem hosszabbítható meg vagy nem újítható meg meghatározott időtartamra.

5. Az előző bekezdéssel ellentétben határozott időre kötött megállapodás és
amely a napi hír- és hetilapok, folyóiratok rendszeres kézbesítésére is kiterjed, hallgatólagosan meghosszabbítható, legfeljebb három hónapos határozott időtartamra, ha a fogyasztó a meghosszabbított szerződést a hosszabbítás lejárta felé legfeljebb 2004. évi felmondási idővel felmondhatja. egy hónap.

6. Határozott időre kötött megállapodás, amely a kiegyenlítettekre terjed ki
a termékek vagy szolgáltatások szállítása hallgatólagosan határozatlan időre csak akkor hosszabbítható meg, ha a fogyasztó egy hónapnál nem hosszabb felmondási idővel bármikor elállhat. A felmondási idő legfeljebb három hónap, ha a megállapodás kiterjed a napi-, hír- és hetilapok, folyóiratok rendszeres, de havonta nem egyszeri kézbesítésére.

7. A napi-, hír- és hetilapok és folyóiratok rendszeres kézbesítésére (próba- vagy bevezető előfizetés) szóló, korlátozott időtartamú megállapodás hallgatólagosan nem folytatódik, és a próbaidőszak vagy a bemutatkozási időszak után automatikusan megszűnik.

időtartama:

8. Ha egy megállapodás időtartama egy évnél hosszabb, a fogyasztó egy év elteltével
mindenkor felmondja a szerződést legfeljebb egy hónapos felmondási idővel, kivéve, ha az ésszerűség és a méltányosság ellenzi a megállapodás szerinti időtartam lejárta előtti felmondást.

16. cikk – Fizetés

1. Hacsak a megállapodás vagy a kiegészítő feltételek másként nem rendelkeznek, a
A fogyasztó tartozását a leállási időszak kezdetét követő 1 napon belül, lemondási idő hiányában a szerződés megkötését követő 1 napon belül kell megfizetnie. Szolgáltatásnyújtásra vonatkozó megállapodás esetén ez az időszak az azt követő napon kezdődik, hogy a fogyasztó megkapta a megállapodás visszaigazolását.

2. Termékek fogyasztóknak történő értékesítése során a fogyasztó általában
feltételek soha nem kötelesek 50%-nál nagyobb előleget fizetni. Előleg kikötése esetén a fogyasztó az előleg megfizetése előtt az adott megrendelés vagy szolgáltatás(ok) teljesítésével kapcsolatban semmilyen jogot nem érvényesíthet.

3. A fogyasztó köteles kijavítani a megadott vagy közölt fizetési adatok pontatlanságát
azonnal a vállalkozóhoz.

4. Ha a fogyasztó nem tesz eleget fizetési kötelezettségének (kötelezettségeinek) időben, ez lesz
a vállalkozó felhívta a figyelmet a fizetési késedelemre, és a vállalkozó 14 napos határidőt biztosított a fogyasztónak fizetési kötelezettségének teljesítésére, miután e 14 napos határidőn belül nem történt fizetés, a törvényben meghatározott összeg továbbra is fennáll. a vállalkozó jogosult a nála felmerült peren kívüli behajtási költség felszámítására. Ezek a behajtási költségek legfeljebb: 15% 2500 €-ig fennálló kintlévőség esetén; 10% a következő 2500 euró felett és 5% a következő 5000 euró felett, minimum 40 euróval. A feltüntetett összegektől, százalékoktól a vállalkozó a fogyasztó javára eltérhet.

17. cikk - Panaszok

1. A vállalkozó kellően nyilvánosságra hozott panasztételi eljárással és
jelen panaszkezelési eljárás szerint kezeli a panaszt.

2. A megállapodás teljesítésével kapcsolatos reklamációt az azt követő ésszerű időn belül kell benyújtani
Ha a fogyasztó észlelte a hibákat, teljes körűen és egyértelműen be kell nyújtani a vállalkozónak.

3. A vállalkozóhoz benyújtott panaszok 14 napon belül kerülnek felszámításra
az átvétel napjától számítva. Ha a panasz előreláthatóan hosszabb elbírálási időt igényel, a vállalkozó 14 napon belül válaszol az átvételi értesítéssel és annak megjelölésével, hogy a fogyasztó mikor számíthat részletesebb válaszra.

4. A fogyasztónak legalább 4 hetet kell adnia a vállalkozónak a panasz benyújtására
közös megegyezéssel kell megoldani. E határidő letelte után vita keletkezik, amelyre a vitarendezési eljárás vonatkozik.

18. Cikk - Viták

1. A vállalkozó és a fogyasztó közötti megállapodásokra, amelyekre ezek az általános feltételek vonatkoznak, kizárólag a holland jog az irányadó.

19. cikk - Kiegészítő vagy eltérő rendelkezések

Az ezen általános feltételektől származó kiegészítő vagy eltérő rendelkezések nem lehetnek a fogyasztó számára hátrányosak, és ezeket írásban vagy olyan módon kell rögzíteni, hogy hozzáférhető módon tartós adathordozón tárolhatók legyenek.

II. cím – Vállalkozások közötti

20. Cikk - Felek

1. RCG Carp Gear BV, a Breda-i Kereskedelmi Kamara NL858620194B01 számon bejegyzett, székhelye: Wouw aan de Bremere 43 (4724 HD), jelen általános szerződési feltételek felhasználója.

2. További információk az RCG Carp Gear BV-től: Weboldal: www.rcgcarpgear.com / Mail:
info@rcgcarpgear.com / Tel: +31 6 800 70 268 / HÉA: NL858620194B01

3. Ügyfél: az a (jogi) személy, aki üzleti tevékenysége vagy foglalkozása körében jár el; az RCG Carp Gear BV által kínált áruk vagy szolgáltatások (potenciális) vásárlója

21. Cikk - Alkalmazhatóság

1. Az általános szerződési feltételek minden ajánlatra, árajánlatra és
a Felhasználó és az Ügyfél között létrejött megállapodás, amelyre a Felhasználó a jelen feltételeket érvényesnek nyilvánította.

2. A szerződő felekre és/vagy harmadik felekre vonatkozó általános szerződési feltételek csak akkor érvényesek, ha azt a Felhasználó kifejezetten elfogadja és írásban visszaigazolja.

3. A Megrendelő csak ettől eltérő és/vagy kiegészítő kikötésekre hivatkozhat
akkor és amennyiben azt a Felhasználó kifejezetten írásban elfogadta.

4. Az Ügyfél, akivel a jelen szerződési feltételek szerint szerződést kötöttek,
beleegyezik, hogy jelen feltételek alkalmazhatók legyenek a közte és a Felhasználó közötti későbbi megállapodásokra.

5. A www.rcgcarpgear.com oldalon történő megrendeléssel az Ügyfél beleegyezik
elfogadja ezeket a feltételeket.

6. Az általános szerződési feltételek a vonatkozó általános szabályok szerint kerültek összeállításra
(adásvételi) szerződések a holland polgári törvénykönyv 6. és 7. könyvéből.

22. cikk - Ajánlat és megállapodás

1. Valamennyi árajánlat nem kötődik, kivéve, ha az árajánlatban az elfogadás határideje szerepel. Az árajánlat vagy ajánlat hatályát veszti, ha az a termék, amelyre az árajánlat vagy ajánlat vonatkozik, időközben már nem elérhető.

2. A Felhasználó nem tartható be áraihoz, árajánlataihoz vagy ajánlataihoz
ha a Megrendelő ésszerűen megérti, hogy az árajánlatok vagy ajánlatok, vagy azok egy része nyilvánvaló hibát vagy hibát tartalmaz.

3. Az árajánlatban vagy ajánlatban szereplő árak az ÁFA-t nem tartalmazzák
szállítási költség, hacsak másként nincs feltüntetve.

4. Összetett árajánlat esetén nincs szállítási kötelezettség a
a megrendelés egy részét az egészre vonatkozó ár megfelelő részén. Az ajánlatok vagy árajánlatok nem vonatkoznak automatikusan a jövőbeli rendelésekre.

5. A felek közötti megállapodás létrejön:

a) Webáruházon keresztül történő rendelés esetén: amint a Vásárló a www.rcgcarpgear.com oldalon a megrendelési eljárást helyesen elvégezte, és a Felhasználó által küldött, a szerződésről küldött visszaigazoló e-mail megérkezett az általa megadott email cím postafiókjába. a vásárló.

b. Nem a webáruházon keresztül történő megrendelés esetén: abban a pillanatban, amikor mindkét fél írásos ajánlatot írt alá, miután az RCG Carp Gear BV megerősítette vagy elfogadta az írásbeli elfogadást vagy ajánlatot, vagy miután az RCG Carp Gear BV, vagy a nevében eljáró harmadik fél megkezdte a megvalósítást.
6. A Felhasználóval kötött megállapodások felfüggesztés alatt állnak
feltétele, hogy az Ügyfél a Felhasználó által megszerzett információk alapján kellően hitelképesnek tűnik.

7. A Felhasználó fenntartja a jogot, indoklás nélkül,
parancsokat/megrendeléseket visszautasítani. Ebben az esetben a Felhasználót nem terheli felelősség a Megrendelőt ért károkért.

23. cikk - Termékek

1. Az általa szállított termékek összetételére, minőségére és tulajdonságaira vonatkozó információk
A Felhasználó által szállított termékek a Felhasználó legjobb tudása szerint készülnek, de garanciát nem vállalnak.

2. A Felhasználónak mindenkor joga van ezt véleményében meghatározni
támogatható termékeket csak bizonyos minimális mennyiségben szállítjuk ki.

24. cikk - Szállítás

1. A kézbesítés a megadott szállítási címre történik, kivéve, ha más formában
szállítás megegyezett.

2. A szállítási feltételek gyáriak. Eltérő szállítási feltétel esetén a
Az Ügyfél csak abban az esetben és annyiban hivatkozható, ha ezt a Felhasználó kifejezetten írásban elfogadta.

3. Kifejezetten eltérő megállapodás hiányában a szállítási feltételek soha nem tekinthetők szigorú határidőknek. A Felhasználó a megállapodás szerinti határidő mellett is csak azután késedelmeskedik, miután az Ügyfél a késedelemről értesítette, és ésszerű, legalább 30 napos határidőt tűzött ki a szállításra.

25. Cikk - Vis maior

1. Ha a Felhasználó részéről vis maior miatt a Kbt
Ha a megállapodás megkötése több mint négy hetet késik, úgy a Felhasználó és az Ügyfél is jogosult a megállapodást felbontani.

2. Ha a vis maior a szerződés részleges teljesítése közben következik be, a Felhasználó jogosult a szerződés már teljesített részének kifizetését követelni.

3. Vis maior jelen körülmények között a Felhasználó bármely akaratát jelenti
független körülmény, amely a megállapodás teljesítését tartósan vagy átmenetileg akadályozza, és amennyiben ez még nem foglalja magában a háborút, háborús veszélyt, zavargást, sztrájkot, kormányzati intézkedést, tűzesetet, nyersanyaghiányt, géphibákat, szállítási nehézségeket és késedelmes szállítást a Felhasználó szállítói által.

4. Ha a Felhasználó vis maiorra hivatkozva folytatja a
megállapodás alapján nem köteles a Megrendelő kárát megtéríteni.

26. cikk - Garancia és panaszok

1. A Felhasználó által leszállított tételek megfelelnek a szokásos minőségi követelményeknek és
szabványok, amelyek normál használat mellett ésszerűen meghatározhatók a szállításkor.

2. A vevő köteles az árut a kiszállítást követően haladéktalanul ellenőrizni
mennyiségi és minőségi megfelelőség. Ha a leszállított termék nem felel meg a megállapodás alapján megállapodott megfelelőségnek, és emiatt hiba áll fenn, úgy a Megrendelő köteles erről a Felhasználót a kiszállított tétel kézhezvételétől számított 48 órán belül tájékoztatni.

3. A hiba fennállása soha nem jogosítja fel a Megrendelőt a szerződés felmondására
részben vagy egészben visszavonja vagy visszatartja a fizetést. Az Ügyfél semmilyen körülmények között nem követelhet kártérítést.

4. Hibabejelentés esetén a Megrendelő nem jogosult arra
inkább javításra, cserére vagy kártérítésre irányul.

5. Ha a Felhasználó értékelése után úgy tűnik, hogy a kérdéses cikk nem felel meg a
bekezdésben leírtak szerint kiadott jótállás esetén a Felhasználó ésszerű időn belül megfelelő megoldást kínál. Megoldásként a Felhasználó választhat, hogy kijavítja, kicseréli vagy visszafizeti a terméket. Egy cikk cseréje esetén a Vásárló köteles a cserélendő terméket a Felhasználónak visszaadni, és annak tulajdonjogát a Felhasználóra ruházni.

6. A garancia nem érvényes, ha a meghibásodás oka indokolatlan vagy nem megfelelő
használata, vagy ha a Vásárló vagy harmadik felek változtatásokat hajtottak végre a tételen (vagy megkísérelték ezt), vagy ha a tárgyat olyan célra használták, amelyre nem szánták.

7. Ha a Felhasználó által leszállított cikk nem felel meg a lezártnak
megállapodás alapján, és ez a termékfelelősségi konstrukció értelmében hibának minősül, a Felhasználót az ebből eredő következményi károkért felelősség nem terheli.

8. A fenti garanciális rendelkezések sérelme nélkül a Felhasználó nem vállal felelősséget, ha
a hiba a Megrendelő szándékosságából, súlyos gondatlanságából, nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatából ered.

27. cikk - Felelősség

1. A Felhasználó nem vállal felelősséget az abból eredő bármilyen jellegű kárért, hogy a Felhasználó az Ügyfél által vagy nevében megadott hibás és/vagy hiányos információkra támaszkodott.

2. A Felhasználó felelőssége minden esetben a
a leszállított áru számlaösszege, legalább a megrendelés azon részéig, amelyre a felelősségi igény vonatkozik.

3. Felhasználó soha nem vállal felelősséget a közvetett károkért, beleértve
következményes károk, elmaradt haszon, kiesett megtakarítások és az üzlet megszakítása miatti károk.

4. A jelen cikkben foglalt felelősségi korlátozások nem érvényesek, ha a
a kár a Felhasználó szándékosságából vagy súlyos gondatlanságából ered.

28. cikk - Felfüggesztés / megszüntetés

1. A hivatkozott törvény végének sérelme nélkül a Felhasználó, ha az Ügyfél
felróhatóan nem teljesíti kötelezettségét, jogában áll mulasztási felszólítás és bírósági beavatkozás nélkül a szerződés teljesítését legfeljebb három hónapra felfüggeszteni, vagy azt részben vagy egészben felbontani anélkül, hogy a Felhasználót fizetési kötelezettség terhelné. kártérítést és a Felhasználót megillető további jogok sérelme nélkül.

2. A Felhasználó joga a felfüggesztéshez vagy a teljes vagy részleges felmondáshoz
akkor is érvényes, ha komoly kétségei vannak afelől, hogy az Ügyfél képes-e a Felhasználóval szemben fennálló szerződéses kötelezettségeit teljesíteni, továbbá csőd, fizetési felfüggesztés, felszámolás, az Ügyfél vállalkozásának átruházása esetén, továbbá abban az esetben, ha A Megrendelő áruit lefoglalják, elviszik, vagy a Vevő gondnokság alá kerül, vagy egyéb módon elveszti a vagyontárgyaival vagy annak részeivel kapcsolatos rendelkezési jogkört.

3. A Megrendelő kizárólag a szerződésből eredő kötelezettségének felfüggesztésére jogosult. A Felhasználó és az Ügyfél között létrejött megállapodás a Holland Polgári Törvénykönyv 6:265. cikke alapján történő felbontásának lehetősége kizárt.

29. cikk - Vis maior

1. A Felhasználó nem köteles az Ügyféllel szemben semmilyen kötelezettséget teljesíteni
ha ezt nem hibás körülmény akadályozza meg, sem törvény, jogi aktus vagy általánosan elfogadott szabványok nem indokolják.

2. Vis maior értendő jelen általános szerződési feltételekben, azon túl, hogy mit
a törvény és a joggyakorlat ezzel kapcsolatosan magában foglal minden olyan előre látható vagy előre nem látható külső okot, amely a Felhasználó befolyásán kívül áll. Ez alatt azonban a Felhasználó kötelezettségeinek nem tud eleget tenni. Sztrájkok a Felhasználó vagy harmadik felek társaságában. Felhasználónak jogában áll vis maiorra hivatkozni abban az esetben is, ha a szerződés (további) teljesítését akadályozó körülmények azután merülnek fel, hogy a Felhasználónak eleget kellett volna tennie.

30. cikk - Fizetés

1. Fizetni kell a számla keltétől számított 14 napon belül levonás nélkül ill
település. Késedelmes fizetés esetén az Ügyfél késedelembe esik anélkül, hogy a Felhasználó a késedelemről előzetes értesítést kérne.

2. Új Ügyfél első megrendelése előre utalással történik.

3. A Felhasználó a megállapodás szerinti fizetési feltételektől mindenkor és függetlenül
jogosult az Ügyfelet a jelen szerződés alapján a Felhasználónak fizetendő összegek kifizetésére biztosíték nyújtására kötelezni.

4. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő köteles mind a peren kívüli, mind a bírósági behajtás költségeit teljes mértékben megtéríteni. A peren kívüli behajtási költség a tőke 151 TP1 tonna kamattal együtt, minimum 40 euróval.

5. Az ügyfél által teljesített fizetések először minden esetben kiegyenlítésre kerülnek
a kamatokkal és költségekkel, majd az esedékes és fizetendő számlákkal, amelyek a leghosszabb ideig fennálltak.

31. cikk - szellemi tulajdon

1. A Felhasználó fenntartja azokat a jogokat és hatásköröket, amelyek a szerzői jogi törvény és más szellemi törvények és rendelkezések értelmében őt megilletik.

32. Cikk - Alkalmazandó jog

1. Minden olyan jogviszonyra, amelyben a Felhasználó fél, kizárólag a holland jog az irányadó, még akkor is, ha a kötelezettséget részben vagy egészben külföldön teljesítik, vagy ha a jogviszonyban érintett fél ott van letelepedve. A Bécsi Értékesítési Egyezmény alkalmazhatósága kizárt.

2. Abban az esetben, ha a felek közötti megállapodásból vita alakul ki, a kizárólagos és abszolút illetékes bíróság annak a kerületnek a bírósága, amelyhez Roosendaal önkormányzata tartozik, a kötelező jogszabályokra is figyelemmel.

3. A felek csak azután nyújtanak be fellebbezést a bírósághoz, miután minden tőlük telhetőt megtettek
tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a vitát kölcsönös egyeztetéssel rendezze.

melléklet: Elállási nyilatkozat minta

A lemondás mintájának nyomtatványa

(csak akkor töltse ki és küldje vissza ezt az űrlapot, ha vissza kíván lépni a szerződésből)

Címzett: RCG Carp Gear BV Bremere 43, 4724 HD Wouw / info@rcgcarpgear.com

Értesítem/közölöm*, hogy szerződésünket az alábbi termékek értékesítésére kötöttem: [termékmegjelölés]* az alábbi digitális tartalom szolgáltatása: [digitális tartalommegjelölés]* a következő szolgáltatás teljesítése: [szolgáltatás megnevezése]*, visszavonás/visszavonás*

Megrendelés*/átvétel dátuma* [szolgáltatás megrendelésének vagy termék átvételének dátuma][Fogyasztó(k) megnevezése][Fogyasztó(k) címe][Fogyasztó(k) aláírása] (csak akkor, ha ezt az űrlapot papíron nyújtják be)

* Törölje azt, amely nem vonatkozik, vagy írja be azt, amely vonatkozik.

Bevásárló kosár0
Er bevinden zich geen producten in de winkelwagen